Termeni si conditii

TERMENI SI CONDITII DE INCHIRIERE

DEFINITII:

Contractul - include informatiile din urmatoarele documente: Contract de Inchiriere, Termeni si Conditii de Inchiriere, Fisa de Predare – Preluare si toate specificatiile din Anexele la Contract.
Autoturismul / Autovehicul – reprezinta vehiculul oferit spre inchiriere impreuna cu toate accesoriile sale.
Prestatorul – RENTXPERT prin Explore Rent SRL.
Tariful de Lista - reprezinta tariful pentru o zi de inchiriere (24 h) corespunzatoare autoturismului inchiriat.
Carburantul – poate consta in benzina sau motorina, in functie de tipul autoturismului inchiriat.
Utilizator – persoana mentionata in Contract, care poate conduce autovehiculul inchiriat de Client.
Partener – persoana juridica care intermediaza inchirierea intre Prestator si Client

PREAMBUL:
Clauzele contractuale includ informatiile din urmatoarele documente: Contract de Inchiriere, Termeni si Conditii de Inchiriere, Fisa de Predare – Preluare, grila de costuri pentru daune si toate specificatiile din Anexele la Contract.
Conditiile de fata sunt obligatorii si trebuie respectate pentru a putea inchiria un autoturism de la Prestator.
Tarifele contin TVA.

1. OBLIGATIILE PRESTATORULUI

1.1. Sa transmita Clientului dreptul de folosinta asupra autovehiculului ce constituie obiectul Contractului prin: livrarea autovehiculului, completarea si semnarea fisei de predare-preluare, inmanarea cheilor si a actelor masinii (certificat de inmatriculare, polita de asigurare RCA) in original.
1.2. Sa asigure Clientului asistenta rutiera, pe teritoriul Romaniei, pe toata durata contractului, 24h/24, 7zile/7 in caz de accident sau pana mecanica.
1.3. Sa inlocuiasca autovehiculul (in limita disponibilitatii), in caz de avarie care nu poate fi remediata pe loc, daca dauna nu este din vina Clientului, intr-un interval de 24 ore, in functie de locatia in care s-a constatat defectiunea.
1.4. In cazul in care Prestatorul va fi in imposibilitatea de a inlocui Autovehiculul, Clientului i se va restitui partea aferenta costului chiriei calculate proportional cu durata in care autovehiculul nu a putut fi folosit.
1.5. Prestatorul nu este responsabila de pierderile suportate de catre Client in caz de defectare sau avarie a autovehiculului, cu exceptia cheltuielilor autorizate de Prestator pentru reparatii.
1.6. Din momentul livrarii autovehiculului si pana la reintrarea in posesia acestuia, Prestatorul este exonerat de raspundere pentru daunele provocate in trafic de autovehiculul inchiriat Clientului, precum si de taxele de drum ori de pod sau amenzi rezultate din ocuparea abuziva a unui loc de parcare, nerespectarea legislatiei rutiere sau a legilor Romaniei.
1.7. Prin eliberarea chitantelor de completare si anulare ale depozitelor preautorizate Prestatorul se degreveaza de indisponibilitatea sumelor din contul Clientului si recomanda contactarea si prezentarea chitantelor catre banca de la care Clientul detine cardul.

2. OBLIGATIILE CLIENTULUI

Observatie
In conditiile unei rezervari efectuate telefonic, prin e-mail sau prin parteneri, rezervarea poate fi anulata de Prestator, fara a datora nimic Clientului sau intermediarului, in cazul in care Clientul final nu indeplineste cerintele minime obligatorii pentru inchiriere prevazute in contract si publicate pe site-ul rentxpert.ro.
2.1. Sa aiba 18 de ani impliniti, sa fie posesorul unui permis de conducere national si/sau international valabil (obligatoriu permis international pentru acte emise in tari cu alta scriere decat in alfabetul Latin si pentru cele obtinute prin conducere auto cu volan pe dreapta, Ex.: UK, India, Australia, Japonia.). La semnarea Contractului, trebuie prezentate in original permisul de conducere impreuna cu un act de identitate.
2.2. Sa permita conducerea autovehiculului doar persoanelor autorizate de Prestator si mentionate in Contract, sau reprezentantilor Prestatorului.
2.3. Sa nu conduca autovehiculul in afara suprafetelor carosabile, pe drumuri nepavate, neasfaltate, inchise circulatiei publice. In caz contrar, Prestatorul va incasa partial sau integral depozitul minim.
2.4. Sa nu faca si sa nu permita interventii tehnice sau estetice asupra autovehiculului fara consimtamantul scris al Prestatorului.
2.5. Utilizarea autoturismului inchiriat in afara granitelor Romaniei este interzisa. In situatii exceptionale este permisa iesirea autoturismului din tara dar numai cu aprobari speciale din partea conducerii si cu costuri suplimentare.
2.6. Sa instiinteze Prestatorul, la solicitarea acesteia, cu privire la locul unde se afla autovehiculul si sa permita examinarea autovehiculului de catre reprezentantii Prestatorului, in maxim 24 de ore de la cererea acesteia.
2.7. Sa nu foloseasca autovehiculul pentru taximetrie, scoala de soferi, activitati de impingere sau tractare, curse, antrenamente, concursuri, in scopul transportarii unor substante periculoase sau activitati ilegale, care pot deteriora starea Autovehiculului, precum si sa nu ii dea nicio alta destinatie, alta decat pentru transport de persoane in regim de inchiriere. In cazul in care autoturismul inchiriat este pus sub sechestru sau distrus/deteriorat de catre autoritati sau Client, in urma folosiri lui pentru obtinerea unor foloase necuvenite din transportul unor obiecte sau substante interzise, Clientul se afla raspunzator de intreaga contravaloare a autovehiculului.
2.8. Animalele de companie (ex.: caini, pisici) pot fi transportate in autoturismele Prestatorului numai in cutii (custi, genti) speciale, inchise pe durata calatoriei. In caz contrar, se vor aplica aceleasi conditii mentionate la punctul 3.11.
2.9. Pentru nerespectarea prevederilor privind obligatiile Clientului – prevazute in Capitolul 2 (exceptie punct 2.1 – caz in care Prestatorul are dreptul de anula unilateral rezervarea fara restituirea sumelor in caz de avans incasat) se incaseaza integral depozitul de garantie.

3. DESFASURAREA CONTRACTULUI. LIVRAREA, INLOCUIREA SI RESTITUIREA AUTOVEHICULULUI

3.1. Livrarea si restituirea autovehiculului se vor face la locul, data si ora stabilite de Client impreuna cu Prestatorul si mentionate in formularul de rezervare si Contract. Restituirea autovehiculului in alt loc decat cel in care a fost livrat se face numai cu acordul Prestatorului si va ocaziona taxe suplimentare ce vor fi incasate de Prestator din valoarea depozitului de garantie, daca Clientul decide locatia de restituire ulterior preluarii masinii. Restituirea este efectiva in momentul semnarii fisei de predare de catre Prestator si Client.
3.2. Taxele de parcare pe timpul preluarii-predarii autovehiculului, in alta locatie decat cea propusa de Prestator, precum si parcarea pe toata perioada utilizarii masinii inchiriate de la Prestator revin in totalitate Clientului. Acesta va suporta alaturi de costul parcarii, toate taxele prevazute de legislatia in vigoare, atat pe teritoriul Romaniei cat si in alte state, taxe de drum, taxe de trecere a podurilor, taxe de stationare in aeroporturi sau spatii speciale cu durata limitata, amenzi rezultate de pe urma nerespectarii regulilor de circulatie. In cazul neachitarii celor de mai sus, Prestatorul va achita amenzile rezultate din neindeplinirea obligatiilor de catre Client. Prestatorul va factura catre client valoarea efectiva a amenzii plus o taxa de administrare de 50 Euro/ amenda.
3.3. Clientul are obligatia de a restitui autovehiculul cu aceeasi cantitate de combustibil pe care a avut-o la inceputul perioadei de inchiriere. In caz contrar, in urma notificarii scrise din partea Prestatorului, Clientul este de acord cu plata unei taxe de alimentare de 50.00 Euro si contravaloarea combustibilului lipsa, conform bonului fiscal de alimentare. Nu se acorda credit pentru combustibilul in plus fata de cantitatea initiala furnizata de Prestator.
3.4. Alimentarea de catre Client a autovehiculului inchiriat de la Prestator, cu alt carburant decat cel indicat de producator (notat in talon) atrage dupa sine obligatia Clientului de a achita o taxa de serviciu in valoare de 50 Euro, costul transportului cu platforma, costul aferent zilelor de imobilizare in service, costul de reparatie conform devizului de reparatie, precum si realimentarea corespunzatoare.
3.5. Inchirierile in afara granitelor Romaniei necesita acordul scris al Prestatorului si se supun unor conditii speciale.
3.6. Deplasarea in afara granitelor este permisa doar pe teritoriul Uniunii Europene si a Spatiului Economic European. In cazul in care se va incalca aceasta obligatie, in eventualitatea unei daune sau a unui furt, Clientul va fi responsabil cu toata valoarea masinii.
3.7. In caz de defectiuni si/sau evenimente rutiere, petrecute in afara granitelor tarii, Clientul are obligatia, conform contractului semnat la livrarea masinii, de a restitui masina in interiorul granitelor Romaniei suportand integral costurile.
3.8. La livrarea masinii catre Client, se va specifica stadiul de curatenie al masinii, acesta urmand sa semneze procesul-verbal continand aceste mentiuni si fotografii ale interiorului masinii. In cazul in care la restituire, autovehiculul necesita mai mult decat procedura standard de spalare pentru readucerea la starea anterioara inchirierii, Clientul este de acord cu plata unei taxe de administrare de 50 Euro la care se va adauga contravaloarea serviciilor de spalatorie auto, conform facturii si bonului fiscal care ii vor fi atasate pe e-mail.
3.9. In cazul pierderii sau deteriorarii cheilor, a actelor originale sau a accesoriilor auto, in cazul pierderii jetonului de parcare sau pierderii placutelor de inmatriculare de catre Client, Prestatorul va incasa de la acesta, contravaloarea obiectelor deteriorate / pierdute la pretul din factura de achizitie al fiecarui accesoriu, sau la valoarea amenzii pe care Clientul trebuie sa o achite, la care se adauga o taxa de administrare de 50 Euro.
3.10. In cazul in care Clientul doreste restituirea autovehiculului intr-o alta locatie decat cea stabilita initial prin Contract, va informa Prestatorul in scris sau sunand la numarul de telefon suport.
3.11. Prestatorul nu poate fi tinut raspunzator pentru eventualele obiecte uitate in Autovehicul de catre Client si neidentificate la predarea autovehiculului.
3.12. Fumatul in masinile Prestatorului este strict interzis. In caz de nerespectare, se va incasa o taxa de 50 €.

4. GARANTIA PENTRU DAUNE SI TAXE PENTRU REDUCEREA ACESTEIA

4.1. Autovehiculul are incheiata polita de asigurare RCA, conform legii.
4.2. Prestatorul va solicita la momentul inchirierii o garantie minima cuprinsa intre 100 EUR si 500 EUR, in functie de autovehicolul sau remorca inchiriata.

5. GARANTIA

Indiferent de garantia achitata, el devine responsabil si raspunde de repararea si plata daunelor colaterale in urmatoarele situatii:
• nerespectarea obligatiilor prevazute in Cap 2
• combustibul lipsa, in cuantumul 50 € reprezentand taxa de alimentare + bonul fiscal aferent
• pierderea actelor masini / cheie/ accesorii 50 €
• deteriorarea habitaclului (murdarire excesiva, patarea scaunelor sau deteriorarea lor)
• deteriorarea/ pierederea optionalelor oferite spre inchiriere (GPS, scaun copil etc)
• avarierea partii inferioare a autovehiculului
• alimentarea gresita a autovehiculului
• deteriorarea jantelor sau a anvelopelor
• deteriorarea partiala sau totala provocata ca urmare a fumatului in interiorul masinii si/sau in timpul aflarii acesteia in apropierea mediilor inflamabile

6. PLATA SERVICIILOR

6.1. Clientul plateste integral, la semnarea Contractului, si eventualele taxe suplimentare stabilite prin procesul-verbal.
6.2. Facturarea in RON se face la cursul de vanzare al BCR din ziua semnarii Contractului.
6.3. Plata inchirierii se poate face cu cardul de credit, de debit (Visa, MasterCard sau American Express).
6.4. Tarifele nu includ: costurile carburantilor, taxele de drum cu exceptia vignetei de drum pentru Romania care este inclusa in tariful de inchiriere, amenzile primite pentru incalcarea regulilor de circulatie pe drumurile publice si a legislatiei nationale in vigoare sau costuri rezultate in urma actiunilor Autoritatilor Locale vis-a-vis de Autovehiculul ce face obiectul acestui Contract, pe durata inchirierii. Plata integrala a acestor sume vor fi in sarcina Clientului.
6.5. Clientul trebuie sa achite totalul obligatiilor financiare ramase, conform Contractului, in momentul predarii autovehiculului, in baza documentului de plata emis de Prestator.
6.6. Orice suma neachitata de Client catre Prestator la finalul Contractului, poate fi solicitata de Prestator.
6.7. In cazul intarzierii platii, peste termenul stipulat in Contract, se percep penalitati in valoare de 1%, din valoarea sumei datorate, pentru fiecare zi de intarziere.
6.8. In cazul renuntarii unilaterale la contract, din partea Clientului, inainte de perioada contractuala stabilita, nu se va restitui contravaloarea serviciilor.

7. PROCEDURA IN CAZ DE DAUNE

7.1. Clientul are obligatia de a anunta imediat Prestatorul si de a raporta Organelor de Politie orice dauna descoperita la Autovehiculul inchiriat.
7.2. Daca dauna are autor necunoscut Clientul are obligatia de a obtine, inainte de restituirea masinii, Autorizatia de Reparatie de la Organele de Politie
7.3. Daca accidentul s-a produs din vina Clientului acesta are obligatia ca pe langa Autorizatia de Reparatie sa prezinte odata cu predarea masinii si Procesul Verbal eliberat de Organele de Politie; de asemenea Clientul are obligatia de a da o Declaratie scrisa la sediul Prestatorului.
7.4. In cazul in care vinovat de producerea accidentului este Clientul sau un alt participant la trafic, Clientul are obligatia de a completa Constatarea amiabila sau de a obtine de la Organele de Politie Autorizatia de Reparatie impreuna cu Procesul Verbal constatator si copia dupa asigurarea RCA a vinovatului, daca acesta este de acord; de asemenea Clientul are obligatia de a da o Declaratie scrisa la sediul Prestatorului.
7.5. In toate cazurile descrise anterior Clientul are obligatia de a verifica mentionarea tuturor daunelor constatate in Autorizatia de Reparatie.
7.6. In caz de nerespectare a procedurii in caz de dauna Clientul este responsabil de intreaga valoare a reparatiilor, costurilor de imobilizare si a costurilor generate de lipsa de folosinta a masinii.

8. PRELUNGIREA, INCETAREA SI REZILIEREA CONTRACTULUI

8.1. Termenii prelungirii, incetarii sau rezilierii anticipate a Contractului nu pot fi stabiliti decat cu acordul Prestatorului.
8.2. Intentia Clientului de prelungire a Contractului se comunica catre Prestator, cu minimum 24 de ore inaintea expirarii Contractului. Tariful agreat se achita in aceleasi conditii in care a fost incheiat contractul initial. Contractul poate fi prelungit prin acordul scris al ambelor parti.
8.3. Contractul inceteaza de drept la sfarsitul perioadei de inchiriere.
8.4. Contractul poate inceta inaintea implinirii termenului prin acordul partilor sau ca efect al rezilierii.
8.5. In cazul in care reziliaza Contractul, Prestatorul instiinteaza Clientul telefonic, prin fax sau prin posta electronica.
8.6. Atat in cazul incetarii Contractului inainte de termen cat si in cazul rezilierii, Clientul are obligatia de a preda autovehiculul in termen de 12 ore de la momentul rezilierii.

9. DISPOZITII FINALE

9.1. Clientul este pus de drept in intarziere pentru toate obligatiile asumate in Contract si nerespectate ca atare la termene.
9.2. Orice litigiu care decurge din sau in legatura cu acest Acord va fi solutionat mai intai pe cale amiabila si doar in caz de esec, partile se vor adresa instantelor competente din Mun. Oradea.
9.3. Pentru orice disputa, prezentul Acord constituie o dovada.

 

Politica de confidentialitate

Prin politica de confidentialitate se inteleg conditiile in care SC Explore Rent SRL utilizeaza datele Dumneavoastra cu caracter personal. Datele pe care vi le cerem sunt acele date care ne ajuta sa va putem identifica in momentul utilizarii website-ului. Va asiguram ca aceste date vor fi folosite doar in concordanta cu aceasta declaratie de confidentialitate.

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, S.C. Explore Rent SRL are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati.

SC Explore Rent SRL este operator cu date de caracter personal si va prelucra datele cu caracter personal pe perioada existentei contului persoanei vizate. Datele Dumneavoastra sunt destinate utilizarii de catre SC Explore Rent SRL in scopurile mentionate mai sus si nu vor fi dezvaluite tertilor. Prin abonarea la newsletter, persoana vizata isi da acordul sa primeasca oferte, promotii, mesaje publicitare si de marketing prin e-mail de la SC Explore Rent SRL in cazul in care persoana vizata nu doreste sa primeasca oferte, promotii, mesaje publicitare si de marketing prin e-mail de la SC Explore Rent SRL nu va bifa casuta de abonare la newsletter. SC Explore Rent SRL garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor celor care completeaza formularul mentionat mai sus.

SC Explore Rent SRL care isi rezerva dreptul de a prelucra, publica, utiliza in scop de marketing direct informatiile continute sau plati ale abonatilor si clientilor, cu exceptia urmatoarelor: la cererea lor scrisa, va confirma daca prelucreaza sau nu datele care ii privesc in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor legii nr.677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date; va inceta in mod gratuit prelucrarea datelor care ii privesc in scop de marketing direct.

De asemenea, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale , dreptul de opozitie si dreptul de a va adresa justitiei. Aveti dreptul sa va impotriviti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor.

DATELE COLECTATE

 • nume si prenume
 • IP
 • informatii de contact inclusiv adresa de email;
 • alte informatii relevante pentru cercetari de piata sau oferte speciale

 SCOPUL COLECTARII DATELOR ESTE:

 • evaluarea produselor si serviciilor oferite;
 • pentru reclama, marketing si publicitate, statistica.

CE FACEM CU INFORMATIILE COLECTATE

Avem nevoie de aceste informatii pentru a intelege care sunt nevoile dumneavoastra si astfel sa va putem livra produse si servicii mai bune. Printre altele colectam aceste informatii pentru:

 • pastrarea unei evidente interne a bazei de date;
 • imbunatatirea produselor si serviciilor noastre;
 • putem folosi aceste date pentru a trimite, periodic, email-uri legate de produse noi disponibile, oferte speciale sau alte informatii pe care le consideram de interes pentru dumneavoastra;
 • din cand in cand, s-ar putea sa folosim datele dumneavoastra de contact pentru a va contact cu scopul unor studii de piata;
 • este posibil sa va contactam prin email, telefon, fax sau posta. Este posibil sa folosim informatiile colectate pentru a personaliza website-ul nostru conform nevoilor dumneavostra.

COLECTAREA SI UTILIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Informatiile colectate de pe site-ul SC Explore Rent SRL, indiferent daca sunt date personale, demografice, colective sau tehnice, vor fi utilizate in scopul de a administra inregistrarea conturilor, solutionarea intrebarilor, imbunatatirea site-ului nostru si consultarea utilizatorilor in vederea cresterii calitatii produselor si serviciilor oferite.

Utilizarea datelor cu caracter personal de catre SC Explore Rent SRL este in conformitate cu reglementarile legale in vigoare in legatura cu protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

DEZVALUIREA SI TRANSMITEREA INFORMATIILOR CU CARACTER PERSONAL

SC Explore Rent SRL nu va transmite (prin vanzare sau inchiriere) catre terte parti, aletele decat cele mentionate mai sus, informatiile dumneavoastra cu caracter personal.

DREPTUL DUMNEAVOASTRA DE A VA MODIFICA SI STERGE DATELE DUMNEAVOASTRA DETINUTE DE OPERATOR

SC Explore Rent SRL confera dreptul utilizatorului de a modifica datele dumneavoastra de contact pe care le-ati inregistrat, unele aspectele de care sunteti interesat, incluzand noile informatii despre produse si servicii lansate. De asemenea puteti solicita operatorului stergerea datelor dumneavoastra oricand.

CONTROLUL INFORMATIILOR PERSONALE

Puteti alege sa restrictionati colectarea sau folosirea datelor dumneavoastra personale folosind urmatoarele metode:

 • ori de cate ori sunteti solicitat sa completati un formular pe un website, cautati casuta pe care puteti sa o bifati prin care sa va exprimati optiunea ca datele dumneavoastra si nu fie folosite de catre nimeni in scopul activitatilor de marketing direct.

Nu vom vinde, distribui sau inchiria informatiile dumneavoastra la terte parti decat in cazul in care avem permisiunea dumneavoastra sau daca legea o cere. Este posibil sa folosim datele dumneavoastra pentru a va trimite informatii promotionale ale unor terti, informatii pe care le consideram ca va sunt de interes daca si dumneavoastra sunteti de acord.

Daca sunteti de parere ca oricare din informatiile detinute cu privire la dumneavoastra este incorecta sau incompleta, va rugam sa ne trimiteti un email in cel mai scurt timp posibil la adresa de mai sus. Vom corecta imediat orice informatie incorecta.

CAT TIMP PRELUCRAM DATELE TALE PERSONALE

Datele tale personale sunt prelucrate pe tot parcursul relatiei noastre contractuale si, dupa finalizarea acesteia, cel putin pe perioada impusa de prevederile legale aplicabile in domeniu, inclusiv, dar fara limitare, la dispozitiile privind arhivarea.

SECURITATEA DATELOR 

Ne angajam sa asiguram asigurarii securitatea si anonimizarea informatiilor dumneavoastra. Pentru a preveni accesul neautorizat sau sustragerea datelor avem implementate proceduri fizice, electronice si manageriale pentru a proteja si asigura informatiile culese online.

Pentru confidentialitatea si securitatea datelor contul de SC Explore Rent SRL e protejat de o parola si username. De asemenea, bazele de date sunt stocate pe un server garantat, protejat de incercarile de fraudare si se acceseaza cu ajutorul unei parole. Nu toti angajatii companiei au acces la bazele de date, iar cei care au acces au semnat, in prealabil, un acord de respectare a prevederilor legale in domeniu.


COOKIES

Pentru a va oferi o navigare cat mai fluida pe site-urile SC Explore Rent SRL, folosim o facilitate a browserului Internet numita `cookie`.

Un cookie este un fisier de dimensiuni reduse care are nevoie de permisiunea dumneavoastra pentru a fi salvat pe hard-disk-ul dumneavoastra. Odata ce acceptati, fisierul este stocat local si ajuta la analiza traficului web sau memoreaza preferintele unui site vizitat des. Cookie-urile ajuta aplicatiile web sa ofere raspunsuri personalizate. Aplicatia web isi poate modifica parametrii pentru a corespunde nevoilor tale adunand si memorand informatii legate de preferintele tale.

Per ansamblu, cookie-urile ne ajuta sa iti punem la dispozitie un website mai bun deoarece ne ofera oportunitatea de a monitoriza ceea ce considerati folositor sau inutil intr-o pagina web. Un cookie nu ne ofera acces in nici un caz la computerul dumneavoastra sau la informatiile dumneavoastra, ci doar la acele informatii pe care alegeti sa le impartasiti cu noi. Puteti alege sa acceptati sau sa refuzati cookie-urile. Majoritatea browser-elor accepta cookie-uri automat, dar de obicei puteti modifica in setarile browserului ca acesta sa le refuze. Refuzul de a stoca cookie-uri va poate impiedica sa experimentati toate caracteristicile unei pagini web.

COOKIES STRICT NECESARE

Acestea sunt esentiale pentru a putea naviga pe acest site si pentru a-i accesa sectiunile securizate. In absenta lor, anumite optiuni pe care incercati sa le accesati nu vor fi disponibile (ex. formulare concursuri).

COOKIES PENTRU PERFORMANTA SITE-ULUI

Acestea culeg informatii despre modul in care vizitatorii utilizeaza un site, de exemplu care sunt paginile pe care acestia le acceseaza cel mai des sau daca apar erori in accesarea anumitor pagini. Aceste cookies nu retin informatii care pot identifica un utilizator. Toata informatia colectata de acestea este agregata, asadar are caracter anonim si se utilizeaza strict pentru imbunatatirea unui site.

Prin accesarea site-ului nostru, va dati acordul pentru instalarea acestui tip de cookies.